Privacybescherming

I. Verantwoordelijke dienst

Verantwoordelijke volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) is:

Ciret GmbH
Platz der Republik 6-8
42107 Wuppertal

Telefoon: +49 (0) 202 49 20 - 0
Telefax: +49 (0) 202 49 20 – 111
E-mail: info@ciret.eu

Vertegenwoordigd door: Michael Oppermann, Markus Winnen

Rechtbank Handelsregister, Handelsregisternummer

Rechtbank Amtsgericht Wuppertal, HRB 9912

Btw-nummer overeenkomstig § 27a Duitse btw-wet UStG

DE812806940

De functionaris voor gegevensbescherming overeenkomstig) AVG en BDSG is:

Storch-Ciret Business Services GmbH
De functionaris voor gegevensbescherming
Marc Strohmeyer
Platz der Republik 6-8
42107 Wuppertal
Telefoon: +49 (0) 202 49 20 - 0
E-mail: datenschutzbeauftragter@storch-ciret.com

II. Gegevensverwerking algemeen

(1)          Persoonsgegevens worden principieel enkel verwerkt wanneer dat noodzakelijk is om een goed functionerende website met content en diensten aan te bieden. In de regel vindt gegevensverwerking enkel plaats met toestemming van de betrokkene. Uitzonderlijk gebeurt er ook een verwerking zonder toestemming van de betrokkene, wanneer het feitelijk niet mogelijk is deze te vragen en de gegevensverwerking wettelijk toegelaten is.

(2)          Artikel 6, lid 1 onder a) AVG dient als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens, op voorwaarde dat de betrokkene de toestemming heeft verleend voor de verwerkingshandelingen van de persoonsgegevens.

Artikel 6 lid 1 onder b) AVG dient als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens, op voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Dat geldt eveneens voor de verwerkingshandelingen die noodzakelijk zijn om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Artikel 6, lid 1 onder c) AVG dient als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens op voorwaarde dat de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan de onderneming onderworpen is.

Artikel 6, lid 1 onder f) AVG dient als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens op voorwaarde dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de onderneming of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang.

(3)          De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of niet beschikbaar worden gemaakt, zodra het doel van de opslag wegvalt. Ze kunnen bovendien worden opgeslagen wanneer dit werd voorzien door de geldende nationale of Europese voorschriften. Gegevens kunnen ook worden gewist of niet beschikbaar worden gemaakt, wanneer een opslagperiode die is opgelegd door de voornoemde normen, is verstreken, tenzij het noodzakelijk is dat de gegevens worden opgeslagen om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren.

III.          Gebruik van het websites

(1)          Bij elke oproep van de internetpagina verzamelt het systeem geautomatiseerde gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die de website oproept.

De volgende gegevens worden daarbij verzameld:

1.            IP-adres
2.            Datum en tijdstip van het verzoek
3.            Afwijking van de tijdzone t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
4.            Inhoud van de website
5.            Toegangsstatus (http-status)
6.            Hoeveelheid verstuurde gegevens
7.            Webbrowser
8.            Taal en versie van de browser
9.            Besturingssysteem
10.          Website vanwaar u naar de website bent gekomen

De gegevens worden opgeslagen in de logfiles van het systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

(2)          Rechtsgrondslag hiervoor vormt artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

(3)          Het verzamelen en de tijdelijke opslag van het IP-adres is noodzakelijk om de website op uw apparaat te kunnen tonen. Daartoe moet uw IP-adres gedurende uw bezoek aan de website worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet verwerkt voor marketingdoeleinden.

(4)          De gegevens worden gewist, zodra de sessie is beëindigd. Als deze gegevens zijn opgeslagen in logfiles, gebeurt dat uiterlijk zeven dagen later. Een langere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of geanonimiseerd, zodat de toewijzing aan de cliënt van de oproep niet meer mogelijk is.

(5)          De verwerking van de gegevens om de website ter beschikking te stellen en de opslag van de gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk om de website ter beschikking te kunnen stellen. Bezwaar is bijgevolg niet mogelijk.

IV. Gebruik van cookies

(1)          De website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser, resp. door de internetbrowser in het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke opeenvolging van tekens, die een ondubbelzinnige identificatie van de browser mogelijk maakt, zodra u de website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen geen virussen overdragen naar het eindapparaat of zelf programma’s uitvoeren.

Cookies zijn bedoeld om een website gebruikersvriendelijk te ontwerpen. Enkele elementen van de website vereisen dat de browser die ze oproept, kan worden geïdentificeerd, ook na een paginering.

Sessiecookies worden automatisch gewist, wanneer de sessie wordt afgesloten. Het betreft onder andere sessiecookies die zog. sessie-ID opslaan, waarmee verschillende aanvragen van de webbrowser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Die zorgt ervoor dat het eindapparaat bij een nieuwe sessie wordt herkend.

Permanente cookies worden automatisch gewist na een vooraf ingestelde opslagperiode die, afhankelijk is van het soort cookies. De bijbehorende instellingen kunnen altijd worden gewist in de instellingen van de webbrowser.

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen:

1.            Login-informatie
2.            Taalinstellingen
3.            Ingevoerde zoekbegrippen
4.            Aantal oproepen van de website
5.            Gebruik van afzonderlijke functies van de website

(2)          De rechtsgrond hiervoor vormt artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

(3)          Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites te vereenvoudigen voor de gebruikers. Enkele functies van de websites kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginering wordt herkend.

De gebruikersgegevens die worden verzameld door technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te maken.

(4)          Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daar naar onze website gestuurd. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dat kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen wellicht niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

V.           Google Analytics

(1)          De website maakt gebruik van ‘Google Analytics’, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (in wat volgt ‘Google’ genoemd). Google gebruikt cookies en kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen, waardoor wij het gebruik van de website kunnen analyseren. De informatie die door cookies wordt verwerkt via het gebruik van de website, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer op de website een anonimisering van het IP-adres is geactiveerd, dat door het cookie moet worden verstuurd door de extensie ‘_anonymizeIp()’ (in wat volgt ‘IP-anonimisering’ genoemd), wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord met betrekking tot de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een server van Google in de VS en daar verkort. Google zal deze informatie gebruiken om in opdracht van de verantwoordelijke het gebruik van de website te evalueren, rapporten over het gebruik van de website samen te stellen en andere diensten te verlenen die zijn verbonden met het gebruik van de website en het internet. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden gevormd. Het IP-adres dat bij het gebruik van Google Analytics wordt meegedeeld, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De website gebruikt Google Analytics enkel met de hoger beschreven geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat uw IP-adres door Google enkel verkort verder kan worden verwerkt. Daardoor kan een verband met personen worden uitgesloten.

(2)          Rechtsgrondslag voor de verwerking is de behartiging van de gerechtvaardigde belangen bij de analyse, de optimalisering en de economische exploitatie van de website overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

(3)          De website gebruikt Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en individuele functies en aanbiedingen, evenals de gebruikerservaring voortdurend te kunnen verbeteren. Door de statistische verwerking van het gebruikersgedrag kan het aanbod worden verbeterd en interessanter worden ingericht voor de gebruiker. Dat is eveneens het gerechtvaardigde belang bij de verwerking van hogergenoemde gegevens door Google.

(4)          De opslag van de cookies die door Google Analytics worden gegenereerd, kan worden verhinderd door de webbrowser in die zin in te stellen. Wij wijzen erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van de website kunt gebruiken. Wanneer het verzamelen van de gegevens (ook uw IP-adres) die door het cookie worden gegenereerd en verband houden met het gebruikersgedrag, evenals de verwerking van deze gegevens door Google moet worden verhinderd, kunt u eventueel via de volgende link de beschikbare webbrowser-plug-in downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Om Google te verplichten de overgedragen gegevens enkel te verwerken overeenkomstig de instructies en de toepasselijke voorschriften voor de gegevensbescherming na te leven, heeft de verantwoordelijke een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Voor de uitzonderingen waarbij persoonsgegevens naar de VS worden verstuurd, heeft Google zich onderworpen aan de Privacy-Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en zich gecertificeerd. Daardoor verbindt Google zich de normen en voorschriften van de Europese gegevensbeschermingswetgeving na te leven. Bijkomende informatie vindt u via de volgende koppeling: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informatie van de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Bijkomende informatie met betrekking tot het gebruik van de gegevens door Google, de instellingsmogelijkheid en de mogelijkheden om bezwaar te maken, evenals voor de gegevensbescherming, vindt u op de volgende websites van Google:

1. Gebruikersvoorwaarden:https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

2. Overzicht voor de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html

3. Gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

4. Gegevensgebruik door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners

5. Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden: http://www.google.com/policies/technologies/ads

6. Instellingen voor gepersonaliseerde reclame door Google: http://www.google.de/settings/ads

 

  VI. DoubleClick Ad Exchange

  (1)          De website gebruikt ‘Doubleclick Ad Exchange’, een webadvertentiedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (in wat volgt: ‘Google’). Doubleclick Ad Exchange gebruikt onder andere cookies, dus kleine tekstbestanden die plaatselijk in het tussentijds geheugen van de webbrowser op het eindapparaat worden opgeslagen. De informatie die in de cookies is opgeslagen, kan door Google of door derden worden geregistreerd en verwerkt. Bovendien gebruikt Doubleclick Ad Exchange voor het verzamelen van informatie ook zog. ‘WebBacons’. Het betreft kleine, onzichtbare grafieken, waardoor het gebruikersgedrag en het bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd en geëvalueerd. De informatie die daardoor wordt gegenereerd over het gebruik van de website, wordt verstuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruikersgedrag te analyseren. Google zal deze informatie eveneens naar derden versturen als dat wettelijk bepaald is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. In dit verband kan ook het IP-adres worden verstuurd en opgeslagen. Deze transfer gebeurt enkel om spam en/of bedrog te vermijden, bijvoorbeeld in geval van spam van advertentie-impressies of klikspam. Deze gegevens zijn volgens de informatie van Google enkel toegankelijk voor zog. antimisbruikteams. Het IP-adres wordt volgens de informatie van Google niet in verband gebracht met andere gegevens die door Google worden opgeslagen.

  (2)          Rechtsgrondslag van de verwerking is de behartiging van de gerechtvaardigde belangen bij de analyse, optimalisering en economische exploitatie van de website overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder f. AVG.

  (3)          De website gebruikt Doubleclick Ad Exchange voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden, meer bepaald om relevante en interessante advertenties in te lassen, de verslagen over het rendement van de campagne te verbeteren of om te vermijden dat men dezelfde advertentie meer dan een keer ziet. Dit is eveneens het gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de hogergenoemde gegevens.

  (4)          De installatie van cookies kan worden vermeden door aanwezige cookies te wissen en de opslag van cookies in de instellingen van de webbrowser te deactiveren. Wij wijzen erop dat in dit geval eventueel niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt. U kunt ook vermijden dat cookies worden opgeslagen door de gebruikte webbrowser zo in te stellen dat cookies van het domein „www.googleadservices.com“ worden geblokkeerd (https://www.google.de/settings/ads). Wij wijzen erop dat deze instelling wordt gewist, wanneer de cookies worden gewist. Bovendien kunnen advertenties die zijn gebaseerd op interesses, worden gedeactiveerd via de link www.aboutads.info/choices. Wij wijzen erop dat ook deze instelling wordt gewist, zodra de cookies worden gewist.

  Bovendien heeft Google zich onderworpen aan de Privacy-Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en zich gecertificeerd. Daardoor verbindt Google zich ertoe de normen en voorschriften van de Europese gegevensbeschermingswetgeving na te leven. Bijkomende informatie vindt u via de volgende koppeling: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

  Informatie van de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Bijkomende informatie met betrekking tot het gebruik van de gegevens door Google, de instellingsmogelijkheden en mogelijkheden om bezwaar te maken, evenals met betrekking tot de gegevensbescherming, vindt u op de volgende websites van Google:

  gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy

  Bijkomende informatie over DoubleClick by Google op:

  https://www.doubleclickbygoogle.com/de/solutions/digital-marketing/ad-exchange/ und http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ads/

  VII. Registratie

  (1)          De gebruikers kunnen zich op de website registreren met persoonsgegevens. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd, verstuurd en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgestuurd naar derden. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

  Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij de registratie:

  1.            IP-adres van de computer die de website oproept
  2.            Datum en tijdstip van de registratie
  3.            Contactpersoon
  4.            Adres
  5.            E-mailadres

  In het kader van het registratieproces wordt een toestemming van de gebruiker gevraagd voor de verwerking van deze gegevens, met verwijzing naar de gegevensbeschermingsverklaring.

  (2)          Artikel 6 lid 1 onder a) AVG vormt de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, op voorwaarde dat de gebruiker zijn toestemming geeft voor de verwerking van de gegevens. Als de registratie noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, is artikel 6 lid 1 onder b) AVG de bijkomende rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens.

  (3)          Een registratie van de gebruiker is noodzakelijk om een klantenaccount te maken. Het dient om de gebruiker te identificeren en de gebruiksovereenkomst voor de dienst uit te voeren.

  (4)          De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dat is het geval voor de gegevens die werden verzameld bij de registratie voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook na de sluiting van de overeenkomst kan de opslag van persoonsgegevens van de partij noodzakelijk zijn om contractuele of wettelijke verplichtingen te vervullen.

  (5)          Betrokkenen kunnen gebruikersgegevens in hun gebruikersprofiel te allen tijde wijzingen onder ‘instellingen’. Als de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen, kunnen gegevens enkel voortijdig worden gewist, wanneer er geen contractuele of wettelijke verplichtingen bestaan, die beletten dat ze worden gewist.

  VIII.       Gebruik van de online-shop

  (1)          Voor bestellingen in de online-shop verwerken wij vooraf bepaalde gegevens (bv. naam en adres en contactgegevens van gebruikers, gebruikersnaam van de bevoegde gebruiker), contractuele gegevens (bv. prestaties waarop een beroep werd gedaan, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) en het IP-adres en het tijdstip van de betrokken gebruikershandeling en de gebruikers-ID en de opgeroepen URL’s. Deze gegevens worden in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Bovendien worden de gegevens van derden verwerkt die door de gebruiker worden ingevuld.

  (2)          Artikel 6 lid 1 onder a) AVG vormt de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, op voorwaarde dat de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens geeft. Hij geeft de toestemming bij de afsluiting van de overeenkomst.

  Bijkomende rechtsgrond van de verwerking vormt artikel 6 lid 1 onder b) AVG, omdat de verwerking van de voornoemde gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

  Voorts gebeurt de verwerking voor de verbetering van onze diensten ten voordele van de analyse, de optimalisering en de economische exploitatie van ons onlineaanbod overeenkomstig artikel 6 lid 1 onder f) AVG

  (3)          Doel van de verwerking

  1.            van de vooraf bepaalde gegevens (bv. naam en adres en contactgegevens van gebruikers) en de gegevens van de overeenkomst (bv. prestaties waarop een beroep werd gedaan, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) is de uitvoering van de overeenkomst en het doel van de afrekening;

  2.            van gebruikersnamen en de invoergegevens van de betrokken gebruiker zijn de persoonlijke beveiligingsgegevens van de betrokkene van de dienst;

  3.            het IP-adres, het tijdstip van de gebruikersactie en de opgeroepen URL’s  is de optimalisering van de diensten en de continue verbetering van de dienstverlening voor de gebruiker;

  4.            van de gegevens van derden die door de gebruiker worden ingevoerd, is de uitvoering van de overeenkomst en de terbeschikkingstelling van de contractueel beloofde prestaties.

  (4)          De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld.

  Dat geldt eveneens voor de gegevens die werden verzameld bij de registratie voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook na de sluiting van een overeenkomst kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens van de partij op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen te vervullen (meer bepaald de bewaringsplicht in het kader van de fiscale wetgeving).

  (5)          De betrokkenen kunnen de opgeslagen gegevens te allen tijde wijzigen of wissen.

  Als de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, kunnen gegevens enkel voortijdig worden gewist, wanneer er geen contractuele of wettelijke verplichtingen bestaan die dit beletten. Zo blijven bv. de opzeggingstermijnen van bestaande overeenkomsten van toepassing.

  IX. Contactformulieren en e-mailcontact

  (1)          De website gebruikt contactformulieren die kunnen worden gebruikt voor de elektronische contactopname. Bij het gebruik worden de gegevens die in het invoermasker worden ingevoerd, naar de website gestuurd en daar opgeslagen. Die gegevens zijn:

  1.            Naam
  2.            Vennootschapsnaam
  3.            Adres
  4.            E-mailadres
  5.            Telefoonnummer
  6.            Inhoud van de contactopname

  Bovendien worden de volgende gegevens bij de contactopname verzameld:

  1.            IP-adres van de computer die de website oproept,
  2.            Datum en tijdstip van de contactopname

  In dat verband worden er geen gegevens naar derden gestuurd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

  (2)          Artikel 6, lid 1 onder a) AVG dient als rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, op voorwaarde dat de gebruiker de toestemming heeft verleend voor de verwerking.

  De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die worden meegedeeld als gevolg van het versturen van een e-mail, is artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

  Als het e-mailcontact de sluiting of uitvoering van een overeenkomst beoogt, is artikel 6 lid 1 onder b) AVG de bijkomende rechtsgrond voor de verwerking.

  (3) De persoonsgegevens uit het invoermasker worden enkele verwerkt voor de contactopname. Bij een contactopname per e-mail omvat dit ook de noodzakelijke gerechtvaardigde belangen bij de verwerking van de gegevens.

  De overige persoonsgegevens die worden verwerkt tijdens het verzenden, zijn bedoeld om misbruik van het contactformulier te vermijden en de veiligheid van de IT-systemen te garanderen.

  (4)          De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en degene die per e-mail werden verstuurd, is dit het geval wanneer het gesprek met de betrokkene is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de behandeling van de aangelegenheid is afgesloten.

  De persoonsgegevens die bijkomend worden verzameld tijdens het versturen, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen gewist.

  (5) De betrokkene kan te allen tijde de toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens herroepen. Bij een contactopname per e-mail, kunt u echter te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van de persoonsgegevens, door een mail te sturen naar info@storch.de. In dat geval kan het gesprek aansluitend echter niet worden verdergezet.

  Alle persoonsgegevens die als gevolg van een contactopname werden opgeslagen, worden in dat geval gewist.

  X. Live-chat

  (1)          De website biedt een ‘live-chat’ aan als contactmogelijkheid. Daarbij kunt u zonder gegevens mee te delen direct contact opnemen met een medewerker. Bij een live-chat worden de volgende gegevens verzameld:

  1.            IP-adres van de computer die contact opneemt
  2.            Datum en tijdstip van de contactopname

  In die context worden de gegevens niet doorgestuurd naar derden. De gegevens worden exclusief gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

  (2)          Artikel 6 lid 1 onder a) AVG vormt de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, op voorwaarde dat de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens geeft.

  Als het e-mailcontact de afsluiting of uitvoering van een overeenkomst beoogt, vormt artikel 6 lid 1 onder b) AVG de bijkomende rechtsgrond voor de verwerking.

   (3)         De persoonsgegevens die worden verwerkt tijdens het verzenden, zijn bedoeld om misbruik van het contactvenster te vermijden en de veiligheid van de IT-systemen te garanderen.

   (4)         De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld. Dat is het geval, wanneer het gesprek met de betrokkene is beëindigd. Het gesprek is beëindigd, wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de behandeling van de aangelegenheid is afgesloten.

  XI. Nieuwsbrief

  (1) U kunt een kosteloos abonnement nemen op de nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt het e-mailadres uit het invoermasker doorgegeven.

  Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij de aanmelding:

  (1)          IP-adres van de computer die contact opneemt,

  (2)          Datum en tijdstip van de registratie

  Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de registratie een toestemming gevraagd met verwijzing naar de gegevensbeschermingsverklaring.

   (2)         Artikel 6 lid 1 onder a) AVG vormt de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens na de inschrijving voor de nieuwsbrief door de gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking van de gegevens geeft.

  (3)          Het e-mailadres van de gebruikers wordt verzameld om de nieuwsbrief te versturen.

  De overige persoonsgegevens die worden verzameld bij de inschrijving, zijn bedoeld om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te vermijden.

  (4)          De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen, zolang het abonnement op de nieuwsbrief loopt.

  De overige persoonsgegevens die werden verzameld in het kader van de inschrijving, worden doorgaans gewist na verloop van zeven dagen.

  (5)          De betrokkene kan het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Daartoe is er in elke nieuwsbrief een link voorzien.

  Hierdoor kunt u eveneens de toestemming voor de opslag van de persoonsgegevens herroepen die werden verzameld tijdens de inschrijving.

  XII. Gecodeerde gegevensoverdracht

  Bij een inschrijving (‘Login’) of contactopname worden alle gegevens via SSL/TLS-technologie over een gecodeerde verbinding verstuurd. Het SSL-certificaat dat hiervoor nodig is, en dat op de servers is geïnstalleerd, werd opgemaakt door een onafhankelijke organisatie.

  Een gecodeerde verbinding herkent men, omdat de adresregel van de browser van http:// verandert naar .

  Zodra de gecodeerde SSL/TLS-verbinding is gemaakt, kan de input die u naar de shop stuurt, niet meer worden gelezen door derden.

  XIII. Verzendingsgegevens

  (1)          De noodzakelijke gegevens voor de verzending worden verstuurd naar de dienstverlener van de verzending. In dit geval is het versturen van de gegevens absoluut noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

  (2)          De rechtsgrond is dus artikel 6 lid 1 z. 1 onder b) AVG.

  (3)          De betrokkene kan in het kader van de bestelling de toestemming verlenen om andere gegevens naar de dienstverlener van de verzending te versturen, dan degene die noodzakelijk zijn voor de verzending, meer bepaald e-mailadres en telefoonnummer. Doel van de verzameling is de aankondiging van de levering, resp. de mededeling van de verzendstatus aan de betrokkene. Rechtsgrondslag is de toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 z. 1 onder a) AVG.

  (4)          U kunt de toestemming te allen tijde herroepen door een mededeling aan de verantwoordelijke via de contactmogelijkheden, genoemd onder punt 1. Het enige gevolg van de herroeping is dat de gegevens worden gewist, wanneer daarvoor geen wettelijke toelating meer bestaat en de betrokkene daarover wordt geïnformeerd in de gegevensbeschermingsverklaring.

  XIV. Sollicitatiegegevens

  1. Wissen van de persoonsgegevens

  Uw gegevens worden in de regel drie maanden na het afsluiten van de sollicitatieprocedure automatisch gewist. Bovendien kunt u ons te allen tijde verzoeken om uw gegevens te wissen, door een e-mail te sturen naar: karriere@storch-ciret.com. Houd er s.v.p. rekening mee dat u in dit geval ook afziet van alle lopende sollicitatieprocedures.

  2. Talent pool

  Op uitnodiging van ons recruiting team kunt u na het afsluiten van uw sollicitatieprocedure toestemmen in de opslag van uw gegevens in onze talent pool. Als u gebruikt maakt van die mogelijkheid, worden uw sollicitatiegegevens gedurende 12 maanden bij ons opgeslagen. Na afloop van deze 12 maanden worden uw sollicitatiegegevens automatisch gewist. U kunt ons natuurlijk te allen tijde verzoeken om uw gegevens te wissen, door een e-mail te sturen naar: jobs@[…].de.

  3. Versturen van uw gegevens naar andere ondernemingen van de Storch-Ciret Group

  Technische en organisatorische maatregelen garanderen dat uw gegevens enkel worden bekeken en kunnen worden gebruikt door ondernemingen van de Storch-Ciret Group bij wie u hebt gesolliciteerd, of naar wie uw sollicitatie werd doorgestuurd.

  Met de bevestiging van de toestemming aan het einde van het sollicitatieproces gaat u akkoord met het doorsturen van uw sollicitatiedocumenten, sollicitatie of sollicitatiegegevens naar andere ondernemingen van de Storch-Ciret Group. Deze toestemming kunt u te allen tijde herroepen door een e-mail te sturen naar jobs@[…].de.

  XV. Rechten van de betrokkene

  Als persoonsgegevens worden verwerkt, zijn de gebruikers ‘betrokkene’ overeenkomstig de AVG en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke

  1.            Recht van inzage

   
   

  De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens.

  Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke recht van inzage in de volgende informatie eisen:

  (1)          die doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens;

  (2)          de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

  (3)          de ontvangers, resp. de categorieën van ontvangers aan wie de betrokken gegevens werden meegedeeld of nog worden meegedeeld;

  (4)          de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of criteria voor de bepaling van de duur van de opslag, als er geen concrete informatie daarover mogelijk is;

  (5)          het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht tegen deze verwerking bezwaar te maken;

  (6)          het bestaan van een recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit;

  (7)          alle beschikbare informatie met betrekking tot de bron van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet werden verzameld bij de betrokkene;

  (8)          het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering overeenkomstig artikel 22 lid 1 en 4 AVG en – minstens in deze gevallen – nuttige informatie over de onderliggende logica en het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

  De betrokkene heeft het recht om inzage te verkrijgen over het feit of de persoonsgegevens naar een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kan informatie worden verkregen over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG in verband met de doorgifte.

  2.            Recht op rectificatie

  De betrokkene heeft het recht op rectificatie en/of vervollediging tegen de verwerkingsverantwoordelijke, als de verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie onmiddellijk uit te voeren.

  3.            Recht op beperking van de verwerking

  Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de persoonsgegevens verlangen, wanneer:

  (1)          u de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode betwist die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te toetsen;

  (2)          de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan om de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verzoekt;

  (3)          de verwerkingsverantwoordelijke die persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, deze echter nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of

  (4)          wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als de verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – enkel worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of omwille van een publiek belang van de Unie of een lidstaat.

  Als de beperking van de verwerking volgens de hogergenoemde voorwaarden werd beperkt, wordt de betrokkene door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd, vooraleer de beperking werd ingetrokken.

  4.            Recht op gegevenswissing

  a)            Wissingsverplichting

  De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

  (1)          de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

  (2)          de betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

   (3)         de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG;

  (4)          de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

  (5)          de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

  (6)                          de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG;

  b)           Informatie aan derden

  Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij overeenkomstig artikel 17 lid 1 AVG verplicht is ze te wissen, treft hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementeringskosten, passende maatregelen, ook van technische aard, om verwerkingsverantwoordelijken die die persoonsgegevens verwerken, op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om alle links naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen.

  c)            Uitzonderingen

  De betrokkenen hebben geen recht op gegevenswissing als de verwerking noodzakelijk is

  (1)          voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

  (2)          voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

  (3)          om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 AVG;

  (4)          met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; of

  (5)          voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  5.            Recht op informatie

  Als het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking jegens de verwerkingsverantwoordelijke wordt uitgeoefend, is deze verplicht aan alle ontvangers aan wie die persoonsgegevens werden meegedeeld, deze rectificatie of gegevenswissing of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt of gepaard gaat met onevenredig veel inspanning.

  De betrokkene heeft tegen de verwerkingsverantwoordelijke recht op informatie over deze ontvangers.

  6.            Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  De betrokkene heeft het recht de persoonsgegevens die hij aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en hij heeft het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

  (1)          de verwerking berust op een toestemming uit hoofde van artikel 6 lid 1 onder a) AVG of artikel 9 lid 2 onder a) AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6 lid 1 onder b) AVG en

   (2)         de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

  Bij de uitoefening van dit recht heeft de betrokkene voorts het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Daardoor mag geen afbreuk worden gedaan aan vrijheden en rechten van andere personen.

  Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

  7.            Recht van bezwaar

  De betrokkene heeft het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

  De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

  Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

  Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

  In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

  d.            Recht om de toestemmingsverklaring voor de gegevensbescherming te herroepen

  De betrokkene kan de toestemmingsverklaring voor de gegevensbescherming te allen tijde herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming tot op het ogenblik van de herroeping onverlet.

  9.            Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, inclusief profilering

  De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een beslissing die exclusief gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering –, die tegenover de betrokkene een wettelijk effect heeft of er op een gelijkaardige wijze aanzienlijk afbreuk aan doet, wanneer de beslissing 

  (1)          noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke,

  (2)          is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of

  (3)          berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op de in artikel 9, lid 1, AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene zijn getroffen.

  In de in (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

  10.          Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

  Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de) AVG.

  De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG